www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Associatie Nederlandse Tandartsen Associatie Nederlandse Tandartsen
Zaken als inhoud en toegankelijkheid van de zorg, honorering, budgetbewaking, menskracht, taakdelegatie, differentiatie, zorgverzekering, wetenschap en onderwijs moeten in een harmonische onderlinge samenhang gestalte krijgen.Als beroepsorganisatie van...   Website

Nederlandse Vereniging voor Mondhygi?nisten Nederlandse Vereniging voor Mondhygi?nisten
De Nederlandse Vereniging van Mondhygi?nisten is een ruim 1800 leden tellende beroepsvereniging. Op het open gedeelte van deze site kunt u als pati?nt algemene informatie vinden over?de mondhygi?nist, over de locatie van vrijgevestigde mondhygi?nistenpraktijken...   Website

Meer Links

Ivoren Kruis Ivoren Kruis
Ivoren Kruis, de landelijke vereniging voor de preventie van mond- en tandziekten en de bevordering van de mondgezondheid
http://www.ivorenkruis.nl/

RIVM RIVM
Het RIVM doet onderzoek op het gebied van volksgezondheid en milieu en omvat tevens het milieu-en natuurplanbureau. De opdrachtgevers van het RIVM zijn de ministeries van??VWS,?VROM en??LNV, inspecties en...
http://www.rivm.nl

Nederlandse Vereniging voor Parodontologie Nederlandse Vereniging voor Parodontologie
De NVvP richt zich primair op de beroepsgroepen tandartsen en mondhygi?nisten. De NVvP is een actieve professionele organisatie van tandheelkundige zorgverleners met bijzondere aandacht voor een belangrijk...
http://www.nvvp.org

NMT NMT
De missie van de NMT is het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland en het vervullen van de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogstaande tandheelkundige zorg kan verlenen...
http://www.tandartsennet.nl/

Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde
De NVvK stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind. De NVvK organiseert wetenschappelijke...
http://www.nvvk.org

Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Groningen
De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is de op ??n na oudste van Nederland. De nauwe samenwerking met het Academisch Ziekenhuis Groningen maakt een gedegen voorbereiding...
http://www.rug.nl

Koninklijke Universiteit Nijmegen Koninklijke Universiteit Nijmegen
Wanneer je Tandheelkunde wil studeren in Nijmegen dan kun je terecht bij Faculteit der Medische Wetenschappen van de KUN. Deze faculteit is een onderdeel van Universitair Medisch Centrum St Radboud. Voor informatie...
http://www.kun.nl

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is een samenwerkingsverband van de faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. ACTA geeft onderwijs...
http://www.acta.nl